Blanketid

Lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed

Данные для заключения договора

Kinkelepingu sõlmimiseks vajalikud andmed​

Данные для заключения договора дарения​

Testamendi koostamiseks vajalikud andmed

Avaldus arhiivist dokumendi ärakirja väljastmiseks