top of page

Notarial authentication of contracts

A notary authenticates various sales contracts (E.g. the sales contracts of immovable property, private limited company or its shares). Müügileping võib olla ka tagasiostuõigusega müügileping ( VÕS § 238), milles müüja ja ostja lepivad kokku, et müüjal on asja tagasiostuõigus. Seda tagasiostuõigust võib teostada kinnisasjade puhul kümne aasta, muude asjade puhul aga kolme aasta jooksul tagasiostuõiguse tingimuse kokkuleppimisest.

Samuti tõestab notar vahetuslepinguid, mille puhul kohaldatakse müügilepingu kohta sätestatut ning eeldatakse, et vahetamisele kuuluvate esemete ( kinnistute, korteriomandite, osaühingu osade) hind on võrdne.

Veel tõestab notar kinkelepinguid( kinnistute, korteriomandite, osaühingu osade jne.). Kinkelepingus võib kingisaajale ette näha ka koormisi või kohustusi( näiteks kingisaaja kohustus hoolitseda kinkija eest, viia teda arsti juurde ning tuua talle poest esmatarbekaupu jne.) Kinkelepingust võib kinkija hiljem taganeda, kui kingisaaja on näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles  jämedat tänamatust või kingisaaja jätab täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse. Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest.

Kõigi nende lepingute sõlmimisel on oluline teada, et müüja/kinkija vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest. Ostjale/kingisaajale üle antav asi peab vastama lepingutingimustele eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse osas, samuti ei tohi olla mingeid kolmandate isikute õigusi, milledest müüja /kinkija ostjat/kingisaajat ei ole informeerinud.

bottom of page