top of page

Apostill

Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega notarid.

 

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi:

  • originaali,

  • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,

  • väljatrükki või väljavõtet.

 

Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

 

Avalik dokument on:

  • haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);

  • kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms);

  • notari või vandetõlgi dokument.

 

 

Dokumendi apostilliga kinnitamise taotleja esitab notarile:

  • kirjaliku taotluse  (dok) ja

  • apostillimist vajava dokumendi.

  • Taotluse ja dokumendi võib edastada isiklikult või posti teel.

  • Taotlus loetakse saabunuks ainult juhul, kui sellele on lisatud apostillimist vajav dokument.

 

Notari tasu apostillimise eest on 22,35 eurot, millele lisandub käibemaks. Apostillitud dokumendi tagasisaatmisel postiga lisandub postiteenuse tasu.

bottom of page